AİLE HUKUKU

Aile Hukuku

Aile hukukundan kaynaklanan maddi- manevi tazminat ve alacaklara ilişkin haklarınızı birlikte arıyoruz. 

-Boşanma

-Eşler arasındaki mal rejimi, 

-Aile konutu şerhi

-Aile konu sebebiyle tapu iptal ve tescil davaları: Tapuya aile konutu şerhi verilmemiş fakat hukuki olarak aile konu sayılan taşınmazın eşin rızasını alınmadan satışı sonrasında oluşacak davalarda Venezia Hukuk olarak yanınızdayız.