İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku

Bir hukuk devletinde borçların cebri şekilde icrası ancak devlet eliyle olabilir. Borçlusu tarafından yerine getirilmeyen borçların, devletin kurumlarının müdahalesi ile elde edilmesi ve alacaklının hakkına kavuşması sağlanmaktadır.