İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare ve Vergi Hukuku

Sıkça karşılaştığınız idari para cezaları, ihale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihaleler, imar hukukuna ilişkin ihtilaflar, vergi suç ve cezalarına çözümler sunmaktayız. İdareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklarda gerekli hukuki korumayı Venezia Hukuk olarak sağlamaktayız.