MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku

Miras hukukunda mal paylaşımı, mülk sahibinin vefatı gerçekleştiğinde ortaya çıkar. Murisin mirasçılarına geçebilen tüm mal varlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade eder. Miras davaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa istinaden hazırlanır. Miras taksiminin hukuka uygun olarak yapılmasını veya hukuka aykırı yapılan taksimin hukuka uygun hale getirilmesi hususunda Venezia Hukuk size en doğru yolu göstermekte yardımcı oluyor.