RADYO, TELEVİZYON, İLETİŞİM VE MEDYA HUKUKU

Radyo, Televizyon, İletişim ve Medya Hukuku

Medya, geçmişten günümüze dördüncü kuvvet olarak tanımlanır. Basın özgürlüğü çerçevesinde kullanılan hakkın ve yerine getirilen görevin sınırları yasa ile açıkça çizilmiştir. Basın özgürlüğünün sınırları kişilik haklarının başladığı yerde sonlanıyor. Yazılı, Görsel medya ile sanal mecrada gerek şahsınıza gerekse firmanıza yapılacak haksız saldırılarda hukuki bilgi ve emeğimizle yanınızdayız.