SÖZLEŞME HUKUKU

Sözleşme Hukuku

Sözleşme kurulabilmesi için ”esaslı noktalar” üzerinde uyuşmak şarttır. Her özgürlükte olduğu gibi sözleşme özgürlüğünde de bir sınır vardır; Bu sınırlamalar aynı zamanda sözleşmenin geçerlilik koşullarıdır. Geçerlilik koşulları;
-Ehliyet,
-Şekil,
-Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygunluk,
-İmkânsız olmama,
-İrade ve beyan arasındaki uyumluluk,
Her türlü sözleşmenin hazırlanmasında veya incelenmesinde hizmet vermekteyiz.